قابل توجه داوطلبان شهر همدان


 
Publish Date:1 September 2018 11:02 - by: Admin     

دانشگاه آزاد اسلامي در نظر دارد به منظور رفاه حال داوطلبان اين شهر امکان اقامت يک شبه ايشان را روز قبل از برگزاري آزمون کتبي فراهم نمايد. از اين رو متقاضيان مي توانند پس از ثبت نام قطعي با شماره 08134494021 تماس حاصل نمايند.


All right reserved by Islamic Azad University