آيلتس دانشگاه آزاد اسلامي تنها مرکز ارائه دهنده همزمان صداي سالن و هدفون در بخش شنيداري

ارائه چنين خدمتي موجب افزايش ضريب موفقيت داوطلبان عزيز مي گردد
 
Publish Date:1 May 2017 09:51 - by: Admin     

بدين وسيله به اطلاع مي رساند دانشگاه آزاد اسلامي در راستاي تامين رضايت هرچه بيشتر داوطلبان و افزايش ضريب موفقيت ايشان در تهران، همدان، اصفهان، دزفول و کرمانشاه در بخش شنيداري علاوه بر صداي سالن اقدام به ارائه هدفون نموده است.


All right reserved by Islamic Azad University