قابل توجه داوطلبان شهر تبريز

ارئه هدفون همزمان با صداي سالن در بخش شنيداري آزمون آيلتس
 
Publish Date:29 April 2018 12:35 - by: Admin     

آيلتس دانشگاه آزاد اسلامي مفتخر است اعلام نمايد در پي تلاشهاي بي شائبه همکاران واحد تبريزاز اين پس در بخش شنيداري  آزمون بين المللي آيلتس آن واحد علاوه بر صداي سالن، هدفون نيز ارائه مي گردد.

All right reserved by Islamic Azad University