تغيير هزينه آزمون آيلتس از فوريه 2018

طبق بخشنامه صادره از سوي سازمان سنجش آموزش کشور، هزينه ثبت نام آزمون آيلتس از فوريه 2018 ميلادي 10450000 ريال است.
 
Publish Date:13 January 2018 09:22 - by: Admin     


All right reserved by Islamic Azad University