آيلتس دانشگاه آزاد اسلامي حلول سال نو را تبريک و تحنيت عرض مي نمايد


 
Publish Date:24 April 2018 10:58 - by: Admin     

آيلتس دانشگاه آزاد اسلامي حلول سال نو و بهار پرطراوت را که نشانه قدرت لايزال الهي و تجديد حيات طبيعت مي باشد را به تمامي عزيزان تبريک و تهنيت عرض مي نمايد. اين مرکز مفتخر است که در سال 97 با استفاده از امکانات وسيع و اعتبار جهاني دانشگاه افقي روشن تر در پيش روي جوانان عزيز ميهنمان بگشايد.

All right reserved by Islamic Azad University