مشاهده نتايج آزمون بين المللي آيلتس

https://results.ieltsessentials.com
 
Publish Date:7 July 2018 12:43 - by: Admin     

داوطلبان گرامي آزمون بين المللي آيلتس مي توانند نمرات آزمون خود راظهر روز سيزدهم پس از آزمون کتبي بر روي سايت جهاني آيلتس به نشاني زير مشاهده نمايند. خواهشمند است دقت نماييد اطلاعات شناسنامه اي خود را دقيقا مطابق با پاسپورت و با حروف بزرگ وارد نماييد.
https://results.ieltsessentials.com

موسسه IDP استراليا از انتشار يک سرويس جديد بر روي سايت مذکور در خصوص ارائه بازخورد عملکرد داوطلبان در هر يک از مهارتهاي آزمون بين المللي آيلتس به همراه مشاوره در مورد چگونگي بهبود عملکرد براي رسيدن به سطح بعدي خبر داد. از اينرو داوطلبان گرامي مي توانند از روز انتشار نتايج خود به مدت 28 روز از اين سرويس بهره مند شوند.
 


All right reserved by Islamic Azad University