مشاهده نتايج آزمون بين المللي آيلتس

https://results.ieltsessentials.com
 
Publish Date:13 March 2017 02:04 - by: Admin     

داوطلبان گرامي آزمون بين المللي آيلتس مي توانند نمرات آزمون خود راظهر روز سيزدهم پس از آزمون کتبي بر روي سايت جهاني آيلتس به نشاني زير مشاهده نمايند. خواهشمند است دقت نماييد اطلاعات شناسنامه اي خود را دقيقا مطابق با پاسپورت و با حروف بزرگ وارد نماييد.
https://results.ieltsessentials.com


All right reserved by Islamic Azad University