استفاده از مداد مشکي اچ‌بي از آزمون نوامبر 2016 ضروري است

همراه داشتن واستفاده از مداد مشکي اچ‌بي (مداد معمولي که در دسترس همگان است) از آزمون نوامبر 2016 در راستاي همگام شدن با استانداردهاي جهاني آيلتس ضروري است
 
Publish Date:7 November 2016 11:28 - by: Admin     All right reserved by Islamic Azad University