ثبت نام آزمونهاي سال2017

ثبت نام آزمونهاي سال2017 آيلتس دانشگاه آزاد اسلامي از طريق همين سامانه در حال انجام است. قيمت قطعي هر آزمون توسط سازمان سنجش محاسبه و اعلام مي شود
 
Publish Date:15 August 2018 09:25 - by: Admin     


All right reserved by Islamic Azad University