جابجايي ساختمان دفتر مرکزي آيلتس

احتراما به استحضار مي رساند، با توجه به جابجايي ساختمان دفتر مرکزي آيلتس در تهران، امکان پاسخگويي تا اطلاع ثانوي مقدور نيست. لازم به تاکيد است آزمون هاي آيلتس طبق برنامه ريزي انجام خواهد شد.
 
Publish Date:17 October 2018 06:20 - by: Admin     

داوطلبان گرامي آيلتس دانشگاه آزاد اسلامي

احتراما" به استحضار مي رساند، با توجه به جابجايي ساختمان دفتر مرکزي آيلتس دانشگاه آزاد در تهران، امکان پاسخگويي تماس تلفني و ايميل تا اطلاع ثانوي مقدور نيست.

لازم به تاکيد است آزمون هاي آيلتس طبق برنامه ريزي انجام خواهد شد. نشاني و شماره تماس متعاقبا" از طريق سايت اطلاع رساني مي شود.                                                                                                            


All right reserved by Islamic Azad University